Предстоящи обучения от Българския институт за стандартизация

Предстоящи обучения от Българския институт за стандартизация

През месеците май и юни Българският институт за стандартизация планира да организира уебинари и онлайн обучения на следните теми:

  • „Използване на стандарти в обществените поръчки“ – ще се проведе онлайн на 18 май 2022 г.

Целта на уебинара е да бъдат запознати както представителите на възложителите на обществени поръчки, така и представителите на фирмите и организациите, които подават оферти и участват в състезателната процедура, с основните принципи и правила в стандартизацията и оценяването на съответствието, използването на стандарти и технически спецификации при съставянето на технически задания на обществените поръчки, както и с доказателствата за съответствие с тях при оценяване на предложенията.

  • „Управление на документираната информация съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и указанията на ISO 10013:2021 в системите за управление на качеството“ – ще се проведе онлайн през месец юни. Продължителност: 1 ден.

Ще бъдат представени основните изисквания и указания на стандартите, свързани с управлението на документирана информация. Участниците ще придобият знания и практически умения за разработване и внедряване на документирана информация съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и указанията на ISO 10013:2021.

  • „Вътрешен одит на система за управление по отношение на околната среда съгласно изискванията на стандартите ISO 14001:2015 и ISO 19011:2018“ – ще се проведе онлайн през месец юни. Продължителност: 2 дни.

Участниците ще бъдат запознати с изискванията на стандартите за системи за управление по отношение на околната среда, принципите на одита, изискванията за компетентност на одитора, програмата за одити, провеждането на одит и изграждане на умения за управление и провеждане на одити на система за управление (ISO 14001 и ISO 19011).

Датите за обученията през месец юни ще бъдат определени допълнително. Подробна информация за конкретно обучение ще бъде публикувана своевременно на нашия сайт.

За повече информация и записвания: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0877 914 827

Ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org

TOP