МТСП стартира Модул за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност

МТСП стартира Модул за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност

Модулът за самостоятелно сертифициране на цифровата компетентност вече работи и е достъпен онлайн. Тестването и сертифицирането се извършват онлайн от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП. След успешно преминат тест се издава електронен сертификат за ниво на цифрова компетентност, който е по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Процесът е лесен и удобен за всички, които желаят да потвърдят своите дигитални компетенции и да получат сертификат. Сертифицирането предоставя множество предимства, включително повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда, подобряване на професионалните умения и възможности за развитие.

Модулът за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност е достъпен на следния електронен адрес: https://selfexam.chrdri.net/login/index.php. За достъп до модула е необходима предварителна регистрация, въз основа на която на електронна поща се изпраща линк за достъп. След верифициране на регистрацията, с потребителско име и парола може да се премине към самосертифицирането в модула.

При възникване на въпроси, може да бъде потърсена подкрепа от 9:00 до 17:30 ч. от кол център на тел. 0876 91 68 84. Техническа и методическа помощ ще бъде оказвана по електронна поща – selfexam_support@chrdri.net.      

Модулът за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност е създаден по Компонент 2 на проект П3 – C1.13 „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“.

TOP