Видео указания за работа с новата географска карта в СЕУ

Видео указания за работа с новата географска карта в СЕУ

За да запознае земеделските стопани с новата визия и функционалностите на дигиталната карта като част от Географска информационна система (ГИС), действаща в Системата за електронни услуги, Държавен фонд „Земеделие“ създаде видео с указания за работа с нея.

Новата платформа ще позволи оптимизиране на съществуващите функционалности за геопространствено заявяване и добавяне на нови такива, с оглед улеснение на земеделските стопани при работата с ГИС модул в СЕУ. Целта е стопаните да могат да използват всички възможности, които системата позволява за ефективна и облекчена работа.

Работа с новата карта в СЕУ от кампания 2024

TOP