Националната програма ВИХРЕН-2024 ще финансира научни изследвания

Science research and development concept / визуализирана-концепция-за-наука-и-научни-изследвания

Националната програма ВИХРЕН-2024 ще финансира научни изследвания

Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“-2024 (ВИХРЕН-2024) беше одобрена от правителството, съобщават от МОН.

Дългосрочната цел на програмата е значителното повишаване на качеството на човешките ресурси за провеждане на научни изследвания в България на най-високо ниво. С реализирането на проектите по програмата ще бъдат подпомогнати перспективни учени в дадена област, които да работят заедно по висококонкурентна оригинална научна тема, ръководени от водещ изследовател по правилата на европейските научни програми.

Програма ВИХРЕН-2024 ще се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“. Срокът на изпълнение е 8 години (2024 г. – 2031 г.), а общият бюджет – 14 175 000 лв.

Сред очакваните резултати са повишаване на научния потенциал и на нивото на научната продукция, включително на новите знания и идеи, някои от които ще се превърнат в иновативни продукти, услуги и процеси, повишаване качеството на висшето образование чрез привличане на перспективни и водещи учени, допринасяне за развитието на високотехнологично и добре образовано общество в България и като следствие – повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

TOP