Стартира приемът на проектни предложения по Програма УРБАКТ IV 2021-2027

finansirane-na-gradski-administracii-mreji-za-planirane

Градовете от 34 европейски държави с достъп до 80 млн. евро за интегрирани планове за действие при решаване на общи предизвикателства

Стартира първата покана за набиране на проектни предложения по Програма УРБАКТ IV 2021-2027 г., която за България се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

До края на месец март местните власти могат да подават предложения  по мярката  „Мрежи за съвместно планиране“. Целта ѝ е създаването на мрежи с участието на местни власти и техните партньори от Европа. Поканата е насочена предимно към градските администрации, които желаят да работят с други европейски градове за разработването и изпълнението на интегрирани планове за действие в отговор на споделени местни предизвикателства.

Допустими за участие са градовете и други публични органи от 27-те държави-членки на ЕС, партньорските държави Норвегия и Швейцария, както и страните, които се възползват от Инструмента за предприсъединителна помощ – Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Северна Македония и Сърбия. Програмата обхваща цялата територия на участващите страни и е отворена за градове от всякакъв размер.

УРБАКТ подкрепя градските власти от ниво квартал до функционална градска зона в зависимост от обхванатата тема и въздействието, което може да бъде оказано. Това включва връзки между градовете и селските райони и трансгранични функционални градски зони.

Общият бюджет на Програма УРБАКТ IV за периода 2021-2027 г. е в размер на близо 106 млн. евро, от които почти 80 млн. евро е съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, 23 млн. евро е национално съфинансиране от държавите – членки по програмата, а 3 млн. евро се осигуряват от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

За България кандидатите за участие от Югозападния район за планиране ще могат да получат от ЕФРР 70 % от стойността на проекта. За останалите райони е предвидено финансиране в размер на 80 на сто. Министерство на регионалното развитие и благоустройството като Национален орган по програмата осигурява 15 % национално съфинансиране.

Подробна информация за покана и условията за участие, както и обобщена инфографика за поканата на български език може да намерите на страницата на програмата: https://urbact.eu/get-involved.

Крайният срок за кандидатстване е 15:00 часа на 31 март 2023 г.

TOP