До 10 юни се удължава срокът за подаване на заявления по училищните схеми

До 10 юни се удължава срокът за подаване на заявления по училищните схеми

До 10 юни се удължава срокът за подаване на заявления за одобрение по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2024/2025.

Промяната е възможна след публикуваното днес в Държавен вестник на постановление № 181 от 23 май 2024 г. на Министерски съвет, което изменя Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

Необходимо е заявителите, с изключение на общините, да притежават сертификат по чл. 35 на Регламент (ЕС) 2018/848 или в случай, че не притежават такъв за учебната 2024/2025 година следва да се приведат в съответствие най-късно до датата на извършване на първа доставка на биологично произведени плодове, зеленчуци, мляко или млечни продукти, което удостоверяват при извършване на доставката с представяне на сертификат ведно с приемателно-предавателния протокол.

В постановлението е предвидено от общо 50 доставки за цялата учебна година и за двете групи хранителни продукти, броят на доставките на биологично произведени продукти да бъде 9, от които 6 да са произведени от български земеделски стопани.

Предвидено е също така не по-малко от 26 от конвенционално произведените и биологични плодове и зеленчуци, доставяни по схемите, да бъдат произведени от български земеделски стопани. Новото изискване заменя досегашното ½ от доставките на плодове и зеленчуци да бъдат от земеделски стопани.

Друга промяна в наредбата е разширяването на асортимента на продуктите за разпространение сред децата и учениците. Предвидено е включването на нов вид плодове, като допустими за доставка в образователните институции в страната – малини и боровинки в порция по 0,125 гр., не повече от 4 доставки годишно общо.

Държавен фонд „Земеделие“ обръща внимание, че заявители, подали заявления за одобрение е необходимо да попълнят актуализирани декларации и да ги подадат в ОД на ДФЗ.

За останалите, заявители, които ще кандидатстват в удължения период на прием, е качен нов образец на заявление.

TOP