Срокът за подаване на заявления за изплащане на държавна помощ за транспортния отрасъл се удължава до 30 април

Срокът за подаване на заявления за изплащане на държавна помощ за транспортния отрасъл се удължава до 30 април

До 30 април ще бъде удължен срокът за подаване на заявления за изплащане на държавна помощ за транспортния отрасъл.

На 23 февруари 2024 г. Министерският съвет реши транспортните предприятия да бъдат подпомогнати с до 50 млн. лв. държавна помощ по мярката „Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България“. За предоставянето на помощта има положително становище от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи и това дава възможност да се пристъпи към изплащането ѝ. Определеният срок за предоставянето на помощта е до 30 юни 2024 г.

Постановлението на Министерския съвет предвижда помощта да се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства в размер до 4 млн. лв. за транспортни предприятия, които притежават лиценз за превоз на товари. Размерът ѝ ще се определя въз основа на пропорционално разпределение, като за база се използват платените през 2023 г. тол такси от автомобилите над 3,5 тона, чийто размер е индикатор за обема на извършените превози и ще служи за основа за определяне на размера на държавната помощ.

TOP