INSAIT обявява магистърски стипендии за общо 250 000 лева за даровити студенти от ФМИ на СУ

logo-of-Institute-for-computer-science-artifficial-intelligence-and-technology-Sofia-University-Bulgaria / лого-на-Института-за-компютърни-науки-изкуствен-интелект-и-технологии-Софийски-университет-България

INSAIT обявява магистърски стипендии за общо 250 000 лева за даровити студенти от ФМИ на СУ

INSAIT отпуска четвърт милион лева за стипендии на изявени студенти от магистърската програма „Логика и алгоритми“ във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщават от МОН. Тази сума е осигурена от дарения и включва 5 стипендии на стойност 50 000 лева всяка за период от 18 месеца. Стипендиите насърчават изявени младежи, които да останат и намерят развитие в България в областта на информационните технологии и изкуствения интелект.

Основната мисия на INSAIT е да позиционира България като водеща технологична дестинация в световен мащаб, място където се извършват изследвания на най-високо ниво и където се създават високотехнологични компании на базата на тези изследвания. За постигането на тази мисия е ключово изграждането на топ специалисти със силно университетско образование във фундаментални дисциплини като математика и информатика на ниво бакалавър и магистър.

Програмата „Логика и алгоритми“ предоставя фундаментални знания в сферата на формалната логика, които са основополагащи за по-нататъшно развитие в редица изследователски направления. Пример за едно от тях е сферата на математически методи за проверка на изправност и сигурност на компютърни програми и изкуствен интелект, сфера с капиталов дял от стотици милиарди и в която INSAIT работи усилено.

INSAIT вече подкрепи двама студенти в магистърската програма “Логика и алгоритми”, като първият от тях Траян Господинов продължи научната си кариера в INSAIT като докторант в гореспоменатата сфера на математически методи за доказване на ключови свойства на програми. Вторият стипендиант – Люба Конова, също се развива успешно в програмата. Тя е и един от треньорите на дамския национален отбор по математика и подготвя момичетата, които ежегодно носят на страната ни редица отличия. Финансовата подкрепа дава възможност тези млади хора да останат и да се развиват в страната, а сега и други ще тръгнат по техния път.

Новата инициатива на INSAIT е само част от общите дейности между INSAIT и ФМИ, структури на Софийския университет. Само преди 3 месеца INSAIT обяви стипендиантската програма Explorer с бюджет от над 1 милиона лева. Програмата има за цел да задържи талантливите деца в България, като предоставя стипендии от 2 000 лева на месец за целият период на бакалавърското им обучение във ФМИ, специалност “Информатика”. Тази програма, както и магистърските стипендии са осигурени от частни дарения, предимно от технологичния сектор.

TOP