Предстояща реформа на митниците в ЕС

Реформа на митниците в ЕС: основана на данни визия за един по-опростен, по-интелигентен и по-безопасен митнически съюз

Миналата седмица Европейската комисия представи предложения за най-амбициозната и всеобхватна реформа на митническия съюз на ЕС от създаването му през 1968 г.

Направените предложения ще опростят драстично митническите процеси за бизнеса, ще бъдат съкратени тромавите митнически процедури, традиционните декларации ще бъдат заменени с по-интелигентен, основан на данни подход към надзора на вноса, а митническите органи ще разполагат с необходимите инструменти и ресурси, за да извършват правилна оценка на вноса и да спират вноса, който представлява реален риск за гражданите и икономиката на ЕС. Митническата рамка ще стане пригодна за една по-екологична, по-цифрова ера и ще допринесе за по-безопасен и по-конкурентоспособен единен пазар.

Митническите изисквания за отчитане, на които подлежат търговците ще се опростят и рационализират чрез съкращаване на времето, необходимо за завършване на процесите на внос, чрез осигуряване на един-единствен интерфейс на ЕС и чрез улесняване на повторното използване на данни.

В реформирания митнически съюз предприятията, които внасят стоки в ЕС ще могат да регистрират цялата информация за своите продукти и вериги на доставки в една-единствена онлайн среда: новия център за митнически данни на ЕС. Тази авангардна технология ще събира данните, предоставяни от предприятията, и — с помощта на машинно самообучение, изкуствен интелект и човешка намеса — ще предоставя на органите 360-градусов преглед на веригите на доставки и движението на стоките.

В същото време предприятията ще използват само един портал за подаване на митническата информация и ще въвеждат еднократно данните за множество пратки. В някои случаи, когато бизнес процесите и веригите на доставки са напълно прозрачни, най-надеждните търговци — търговците със статус „Trust and Check“ („доверените и проверени“ търговци), ще могат да освобождават своите стоки за обращение в ЕС без никаква активна митническа намеса.

През 2028 г. центърът за данни ще започне да се използва за пратки, обработвани в рамките на електронната търговия, а през 2032 г. и за другите вносители (на доброволен принцип). Търговците „Trust & Check“ ще могат освен това да оформят целия си внос пред митническите органи на държавата членка, в която са установени, независимо от мястото на влизане на стоките в ЕС. През 2035 г. ще бъде извършен преглед, за да се прецени дали тази възможност може да обхване всички търговци. Предвижда се използването на центъра стане задължително през 2038 г.

По-интелигентен подход към митническите проверки

Благодарение на предложената нова система митническите органи ще имат широк поглед върху веригите на доставки и производствените процеси на стоките, които се внасят в ЕС. Всички държави членки ще разполагат с достъп до данни в реално време и ще могат да събират на едно място информацията, за да реагират по-бързо, по-последователно и по-ефективно на рисковете. За анализ и наблюдение на данните и за прогнозиране на проблемите, преди стоките дори да са започнали пътя си до ЕС, ще се използва изкуствен интелект. Това ще позволи на митническите органи на ЕС да съсредоточат усилията и ресурсите си там, където са най-необходими: да спират вноса на опасни или незаконни стоки в Съюза и да прилагат нарастващия брой законодателни актове на ЕС, с които се забраняват определени стоки, противоречащи на общите ценности на ЕС — например в областта на изменението на климата, обезлесяването, принудителния труд.

По-модерен подход към електронната търговия

С реформата онлайн платформите ще получат ключова роля при осигуряването на гаранции, че продаваните чрез тях стоки в ЕС спазват всички митнически задължения. Те ще бъдат отговорни за това да гарантират, че митата и ДДС се заплащат при покупката, така че потребителите вече да не се сблъскват със скрити такси или неочаквана документация при получаването на своята пратка. Когато онлайн платформите са официалните вносители, потребителите в ЕС могат да бъдат уверени, че всички мита са платени и че техните покупки са безопасни и в съответствие със стандартите на ЕС в областта на околната среда, безопасността и етиката.

Същевременно ще се премахне настоящия праг, с който стоките на стойност под 150 EUR са освободени от мита и от който измамниците се възползват прекомерно, като занижават стойността на тези пратки с до 65 %, за да избегнат вносните мита.

С реформата се опростява и изчисляването на митата за най-често срещаните стоки с ниска стойност, закупувани от държави извън ЕС, като хилядите възможни категории мита се намаляват до само четири. Това ще улесни значително изчисляването на митата за малките колети и както платформите, така и митническите органи ще могат да управляват по-добре достигащите близо един милиард покупки, внасяни в ЕС всяка година чрез електронната търговия. Очаква се новият, специално разработен режим за електронна търговия да премахне потенциала за измами и да донесе допълнителни митнически приходи в размер на 1 милиарда евро годишно.

Законодателните предложения ще бъдат изпратени за одобрение на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, както и на Европейския икономически и социален комитет за консултация.

TOP