Международен ден на чистия въздух за синьо небе

Международен ден на чистия въздух за синьо небе

На 7 септември отбелязваме Международния ден на чистия въздух за синьо небе. През тази година той преминава под надслов „Заедно за чист въздух“ и се фокусира върху необходимостта от по-силни партньорства, увеличени инвестиции и споделена отговорност за преодоляване замърсяването на въздуха.

Замърсяването на въздуха може да засегне всеки от нас и е заплаха както за нашето здраве, така и за климата. Невидимите фини прахови частици проникват дълбоко в белите дробове и телата ни. Те причиняват около една трета от смъртните случаи от инсулт, хронични респираторни заболявания и рак на белия дроб, както и една четвърт от смъртните случаи от инфаркт.

Замърсяването на въздуха е най-големият риск за човешкото здраве и една от причините за заболеваемостта и смъртността в световен мащаб, които могат да бъдат предотвратени. Най-застрашени са жените, децата и възрастните хора от развиващите се страни с ниски доходи.

По данни на Министерството на околната среда и водите основните причини за високите нива на фини прахови частици у нас са емисиите от битовото отопление през зимния сезон (масовото използване на въглища, брикети и дърва, както и на стари и неефективни горивни устройства) и автомобилния транспорт (остарял и недобре поддържан автомобилен парк). През последните години са предприети редица действия за подобряване на качеството на въздуха – промени в законодателството, приемане на „Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 година“ (2019).

В заключителния документ на Конференцията за устойчиво развитие на ООН, озаглавен „Бъдещето, което искаме“, страните се ангажираха да насърчават политики за устойчиво развитие, които поддържат здравословно качество на въздуха при изграждането на устойчиви градове и населени места. Освен това в Програма 2030 за устойчиво развитие е очертана пътна карта за постигане на устойчиво развитие, опазване на околната среда и благоденствие за всички, като в този контекст се отчита, че намаляването на замърсяването на въздуха е важно за постигането на 17-те Цели за устойчиво развитие.

TOP