Нов стандарт на Европейския съюз за екосъобразни облигации

Екосъобразни облигации: повече прозрачност и отговорност

Европейският съюз създава стандарт за екосъобразни облигации, за да наложи правила в сектора и да спре онези, които само се представят за загрижени за климата.

Какво представляват екосъобразните облигации

Екосъобразните облигации са финансови инструменти с фиксирана доходност, които са създадени да подкрепят проекти, свързани с климата или околната среда.

Набраните чрез пускането на такива облигации средства се използват за осъществяване на проекти с климатични или екологични цели – например, чрез тях правителствата и частните компании финансират прехода към една по-устойчива икономика, която произвежда по-малки емисии на парникови газове.

Защо е нужен стандарт за екосъобразни облигации

Европейският пазар на екосъобразни инвестиции е растял със средно 50% всяка година между 2015 и 2020 г., което показва, че интересът към този вид финансови инструменти бързо се увеличава.

Все пак през 2020 г. тези облигации са представлявали само 3-3,5% от всички облигационни емисии, пускани на пазара, а за постигането на  целите на Европейския зелен пакт е нужно набирането на повече средства.

Към момента няма единни правила за екосъобразни облигации, което е пречка за развитието на пазара. Налагането на единен стандарт ще подобри надзора, ще регламентира какво може и какво не може да се финансира с такива облигации и това ще помогне за отсяването на реално полезните проекти от такива, които само се представят за екосъобразни (т. нар. „грийнуошинг“, буквално „зелено измиване“).

Какви отговорности налага стандартът за екосъобразни облигации

През февруари 2023 г. Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение относно Европейския стандарт за екосъобразни облигации.

Той ще може да бъде използван от компании и публични институции, които искат да наберат средства на капиталовите пазари, за да финансират зелени инвестиции и да изпълняват изисквания за устойчивост.

Всички средства, набрани чрез емисиите на облигации, трябва да бъдат използвани за дейности, които допринасят за постигането на нетни нулеви емисии до 2050 г. или други по-общи екологични цели.

Компаниите и институциите, които използват стандарта за набирането на финансови средства, ще бъдат задължени да оповестяват информация за целите на финансирането и за това как инвестициите са свързани с техните планове за осъществяване на екологичен преход.

Правилата също така регламентират работата на независими оценители, които ще имат задача да определят дали дадена облигация е действително екосъобразна.

Очаква се Европейският парламент да одобри законодателството на пленарната сесия през първата седмица на октомври.

TOP