Учени анализират културата на прехода в медиите, литературата, театъра, киното и визуалните изкуства

Учени анализират културата на прехода в медиите, литературата, театъра, киното и визуалните изкуства

„Култура на прехода“: Какво ни казват литературата, киното, театърът за изминалите 30 години?” е цикъл от лекции от септември до април идната година в културния център на Софийския университет, съобщават организаторите.

„От началото на прехода през 1989 г. изминаха повече от 30 години. И макар историците да обсъждат края му, в общественото съзнание той се възприема като вечно настояще. Време е тези десетилетия, обхванали голяма част от биографиите на няколко поколения, да бъдат погледнати от дистанция“, разказват от СУ.

Културният център на СУ, съвместно с екипа на проекта „Преходът след 1989“, инициира този разговор със своя цикъл лекции „Култура на прехода“. Те ще анализират не само обществено-политическите събития от периода, но и отражението в културата и изкуствата, които, на свой ред, формират представи в публичното въображение.

В осем лекции ще търсим прехода в огледалото на медиите, литературата, театъра, киното, визуалните изкуства и архитектурата с водещи изследователи като Михаил Груев, Орлин Спасов, Ани Бурова, Камелия Николова, Ингеборг Братоева-Даракчиева, Мария Василева, Анета Василева и Александър Кьосев, съобщават от СУ.

На проф. Михаил Груев е първата лекция, наречена „Преходът в България и раждането на новата държавно-политическа система“ – на 27 септември в театралната зала на СУ. Историкът и председател на ДА „Архиви“ ще направи опит за систематизация на движещите сили на промените в България през 1989–1991 г., на хронологическите граници и интерпретативни рамки на българския преход.

Лекцията ще разгледа разграждането на старите тоталитарни структури и формирането на новата политическа система, от състоянието на обществото в навечерието на промените и наследствата на т.нар. „възродителен процес“ до ерозията на двуполюсния модел и възхода на различните популизми. Следете програмата на Културния център за повече информация.

Ето и всички лекции от поредицата:

На 25 октомври доц. д-р Орлин Спасов ще говори на тема „От социализъм към капитализъм: траектории на медиите след 1989 г.“;  29 ноември – доц. д-р Ани Бурова – „Литературата в контекстите на прехода. Преходът в интерпретациите на литературата“; 20 декември – проф.  Камелия Николова – „Образи на прехода в новата българска драма“, 31 януари – проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева – „Образи на прехода в българското игрално кино“, 28 февруари – д-р Мария Василева – „В дебрите на прехода – визуалните изкуства в търсене на изход“, 27 март –  д-р Анета Василева – “Времето е наше? 1990-е на архитектурата: битка с модернизма, гаражна архитектура и мутробарок“, 24 април – проф. Александър Кьосев – „Непреходната култура и културата на прехода“.

Всички лекции ще се провеждат присъствено в Театралната зала на СУ (Ректорат, вход откъм бул. „Цар Освободител“) от 18.30 ч.

Входът е свободен.

Лекциите от поредицата „Култура на прехода“ се осъществяват в рамките на научния проект „Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература“, подкрепен от фонд „Научни изследвания“.

Източник: БТА

TOP