Бизнес делегация за представяне на хранително-вкусовата промишленост и винопроизводството в гр. Подгорица и гр. Прищина

Бизнес делегация за представяне на хранително-вкусовата промишленост и винопроизводството на Република България с провеждане на бизнес форуми и двустранни срещи в гр. Подгорица (Черна гора) и гр. Прищина (Република Косово), 23-27 октомври 2023 г.

От 23 до 27 октомври 2023 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира бизнес делегация в градовете Подгорица и Прищина, която ще участва в бизнес форуми с двустранни срещи за представяне на българската хранително-вкусова промишленост и винопроизводството в Черна гора и Косово.

Представителите на българския бизнес ще имат възможност да промотират своята продукция чрез своеобразна дегустация.

Целта на събитието е създаване на устойчиви бизнес контакти, запознаване със спецификата и възможностите на пазара от региона, както и представяне на традиционни български продукти. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и двете държави, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

Срокът за регистрация е най-късно до 17.10.2023 г. на следния линк.

Допълнителна информация: г-жа Светла Запрянова, тел. 02/940 79 75.

Предвижда се пътуването да се осъществи с автобусен транспорт по маршрута София-Прищина-Подгорица. Разходите, свързани с хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневните, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

TOP