Покана за участие в бизнес форум „Електроиндустрия 2024“

Покана за участие в бизнес форум „Електроиндустрия 2024“ - София

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, съвместно с Българската асоциация на електротехниката и електрониката, организират бизнес форум на тема „Електроиндустрия 2024“ с нетуъркинг, който ще се проведе на 11 април 2024 г. в зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София.

Като отрасъл с история и традиции в българската икономика, представляващ всички аспекти на електротехническата, електронната и съпътстващите индустрии, секторът е високотехнологичен, с богато и динамично портфолио и сериозен принос към технологичния напредък и експортния потенциал на България. За последните години се наблюдава трикратно увеличение на обема на производството в този бранш, което съставлява 10 % от цялата българска преработваща индустрия. По отношение на генерирания износ, секторът е на първо място с дял от 11% от общия износ на България.

Събитието на 11 април 2024 г. е ориентирано към малките и средните предприятия и възможностите за тяхното технологично развитие и ще предложи платформа за обмен на опит, новости и добри практики. Утвърдени български и чуждестранни лектори и панелисти, с водещи позиции в областта на дигиталната трансформация, зеления преход и електромобилността, ще представят иновациите и ползата от въвеждането им в тези области на икономиката.

Във втората част на форума са предвидени двустранни бизнес срещи и нетуъркинг, които ще предоставят оптимална възможност за установяване на добри партньорства за взаимноизгоден бизнес с фирми от Европа и региона на Балканския полуостров, както и с представители на търговско-икономическите секции към чуждестранните посолства в България.

Срокът за регистрация е 8 април 2024 г.

За контакти: Томислав Атанасов, тел.: 02/940 79 83 и Николина Георгиева, тел.: 02/ 940 79 77

Повече информация и регистрация

* Участието в събитието е безплатно и се организира по проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“.

TOP