Инструментът за диагностика на интелектуална собственост на СОИС е адаптиран на български език

Безплатният инструмент за диагностика на интелектуална собственост на СОИС е адаптиран на български език

Патентно ведомство информира заинтересованите страни, че WIPO IP Diagnostics вече е преведен и на български език. Работата с инструмента за диагностика на интелектуалната собственост е улеснена максимално. В първия раздел се задават няколко предварително въпроса относно бизнеса на малките и средни предприятия, за да се адаптират автоматично останалите въпроси. След попълването на отделните раздели се генерира доклад, който дава препоръки и допълнителна информация относно интелектуалната собственост и конкурентоспособността на бизнеса.

WIPO IP DIAGNOSTICS, който бе внедрен през 2021 г. е безплатен инструмент за диагностика, предназначен да помогне на малките и средни предприятия да идентифицират своите активи, свързани с интелектуалната собственост и да определят как да ги защитават, управляват и използват, за да отключат нови бизнес възможности.

Достъпът до инструмента за диагностика на СОИС/WIPO е свободен на сайта на Световната организация за интелектуална собственост.

TOP