Четвърто издание на форум „Наука за бизнес“ с нетуъркинг

Четвърто издание на форум „Наука за бизнес“ с нетуъркинг

За четвърта поредна година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската академия на науките организират форума „Наука за бизнес“, по време на който българските предприемачи ще могат да се запознаят с постиженията на научните среди.

В рамките на проявата ще бъдат представени добрите практики и примери за партньорство между бизнеса и БАН в разработването на съвместни проекти. Науката, в лицето на Академията и нейните научноизследователски институти, ще представи на бизнеса работещи научни открития и продукти, създадени в нейните институти и лаборатории и как тези продукти или решения са се наложили на пазара и в практиката. Събитието ще насочи общественото внимание върху значимостта на научните изследвания и ролята им за повишаване на производителността и конкурентоспособността на българската икономика. Изследователите от БАН ще представят на предприемачите научно-приложни технологии, разработки и проекти, по които се работи в момента и за които има нужда от партньорство с бизнеса или други научни институции.

Паралелно, в сградата ще има на разположение изложбена зона с индивидуални щандове с продукти и прототипи на последните разработки на БАН. Събитието ще завърши в неформална обстановка и с възможност за двустранни срещи.

При проявен интерес е необходимо да се направи предварителна регистрация.

За допълнителна информация: Наталия Нечева – тел. 02 940 79 37 и Николина Георгиева – тел. 02 940 79 77.

Участието в събитието е безплатно.

TOP