Възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по ваучер 3 – за национални и европейски патенти от Фонда за МСП е възобновена

Възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по ваучер 3 - за национални и европейски патенти от Фонда за МСП е възобновена

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Фонда за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Ви уведомява за възобновяването на възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по Ваучер 3, считано от 21.05.2024 г.

*Ваучер 3 – предоставя възможност за възстановяване на 75% от таксите, начислявани от националните патентни ведомства при подаване на национални и европейски заявки за патент и проучване на предшестващото състояние на техниката.

През 2024 г. за първи път се предоставя възможността за възстановяване на 50 % от правните разходи за изготвяне и подаване на нова заявка за европейски патент до максимум от 2 000 EUR.

Повече информация за инициативата: https://www.euipo.europa.eu/en/discover-ip/sme-fund/overview?mtm_campaign=ip-bg

TOP