Покана за участие в международното изложение за биологични продукти BIOFACH SAUDI ARABIA 2024

Покана за участие в международното изложение за биологични продукти BIOFACH SAUDI ARABIA 2024

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира участието като изложители в националния щанд на международното изложение за биологични продукти BIOFACH SAUDI ARABIA 2024, което ще се проведе в периода 11-13 ноември 2024 в гр. Рияд, Саудитска Арабия.

На BIOFACH SAUDI ARABIA ще бъдат представени само биологични продукти,  подбрани и ексклузивно сертифицирани според стандартите IFOAM, което е характерно за всички изложения на BIOFACH World. Участие ще вземат производители на биологични пресни и замразени храни, снаксове, сладка, напитки, нехранителни стоки, технологии и оборудване, сурови материали, доставчици, услуги и др.

За участие в BIOFACH SAUDI ARABIA 2024, ИАНМСП поема напълно или частично разходите на български предприятия за:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на щанд;
  • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
  • Регистрационни и/или медийни такси;
  • Национална идентификация на българския щанд;
  • Пропуски на изложителите;
  • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Проектът е насочен към подпомагане на интернационализацията на МСП в по-слабо развити райони, както и към МСП от районите в преход, удостоверяващи извършването на дейности в по-слабо развит район. За по-слабо райони се считат: Тракийско–Родопския район, Черноморския район и Дунавския район за планиране, включващи областите: Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Сливен, Ямбол, Бургас, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Разград, Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин.

Срокът за регистрация е до 30 май 2024 г. включително.

Повече информация и регистрация

За контакти:

  • Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, тел. 02/ 940 7982, e-mail: popadiyna@sme.government.bg;
  • Росица Асенова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, тел. 02/ 940 7980, e-mail: assenova@sme.government.bg.
TOP