Как да изглеждат ИНТЕРРЕГ програмите след 2027 г.

Как да изглеждат ИНТЕРРЕГ програмите след 2027 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва обществени консултации за новата визия и съдържание на програмите за териториално сътрудничество в следващия програмен период 2028-2034 г. Първият етап от допитването е насочен към заинтересованите страни, които вече могат да попълват въпросниците на следните адреси:

Въпросниците, изготвени по програмите, в които България участва като национален орган, са достъпни както следва:

Обществените консултации целят гражданите и заинтересованите страни, за които нуждите на касаещия ги регион са познати, да изразят потребностите от подобрения, които считат за съществени с оглед на подготовката на следващия програмен период.

В следващите месеци се предвиждат и консултации на място в трансграничните региони. Резултатите ще бъдат анализирани и изпратени на Европейската комисия, която ще обобщи данните от всички проведени аналогични допитвания в страните, участващи в Интеррег програмите.

TOP