СЕСИС стартира курс по авторско право за потребители и създатели на цифрови технологии

СЕСИС стартира курс по авторско право за потребители и създатели на цифрови технологии

В контекста на Европейската година на уменията (2023), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) стартира втория модул на масивния онлайн отворен курс (МООС), посветен на авторското право за потребители и създателите на цифрови технологии.

Целта е да се подобрят уменията в областта на интелектуалната собственост на всички обучаеми – от ученици в средните училища и студенти във висшите учебни заведения до всички заинтересовани лица без предишни познания в тази област.

Вторият модул на МООС дава възможност на обучаващите се да станат не само отговорни ползватели и потребители, но и създатели на цифрово съдържание, като същевременно ще допринесе за постигането на целите на Европейската година на уменията, свързани с двойния преход – зелена и дигитална трансформация на икономиката.

Курсът включва казуси от реалния живот, експертно видео съдържание, тестове за оценка и широк набор от ресурси, поднесени по увлекателен начин. В този специализиран модул се разглеждат практическите аспекти на авторското право, включително защитата, нарушенията, средствата за правна защита, изключенията и ограниченията.

След завършване на първия модул на MOOC, посветен на основите на интелектуалната собственост, учащите получават достъп до модула за авторското право. Следващите модули с по-задълбочени познания за правата върху интелектуалната собственост ще бъдат достъпни през 2024 г. След завършването на всеки модул обучаемите получават сертификат.

Всички учебни материали по интелектуална собственост в образованието, могат да бъдат намерени на уебсайта IdeasPowered@School.

Насърчаване на творчеството, иновациите и предприемачеството в училищата (кратко видео)

TOP