Днес е Националният празник на Румъния

Днес е Националният празник на Румъния

Румъния в цифри:

  • Населението на Румъния е 19.1 милиона души и е 4,2% от населението на Европейския съюз.
  • Територията ѝ е 238 398 км2 или 5,6% от територията на ЕС.
  • Вносът на стоки от ЕС е 71%, а от държави извън ЕС – 29%.
  • Износът на Румъния към страни от ЕС е в размер 72%, а извън ЕС – 28%.
  • Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 15 010 евро или 1,8% от общия БВП на ЕС.
  • 69% от румънците участват в социалните мрежи.
  • 11% от битовите отпадъци в Румъния се рециклират (49% в ЕС).
  • Възобновяемата енергия е 24% от общото потребление на енергия.

Източник: Евростат

TOP