ЕК предлага повече защита за правата на пътуващите

ЕК предлага повече защита за правата на пътуващите

През изминалата седмица Европейската комисия прие предложение за директива за изменение на Директивата за пакетните туристически пътувания. Целта на предложението е защитата на пътуващите да стане по-ефективна, включително в кризисни ситуации.

Директивата за пакетните туристически пътувания обхваща предварително договорени пакетни туристически пътувания, както и персонализирани туристически пакети, при които пътуващият избира различни видове пътнически услуги (транспорт, настаняване, наемане на автомобил и др.), онлайн или офлайн. С туристическите пакети се предоставя широка защита за пътуващите, а организаторите на туристически пакети носят пълна отговорност за изпълнението на всички включени пътнически услуги и са длъжни да осигурят защита при несъстоятелност, за да покрият плащанията на пътуващите и тяхното репатриране. Освен това в директивата е предвидена известна защита за свързани пътнически услуги, например когато пътуващо лице резервира полет на един уебсайт и след това е приканено да резервира хотел или да наеме автомобил на друг уебсайт.

Пътуващите ще получават ясна информация за това дали комбинацията от пътнически услуги, която им се предлага е туристически пакет, кой е отговорният търговец, както и за техните права като пътуващи с туристически пакети. Настоящото трудно разграничение между туристически пакети и свързани пътнически услуги, закупени на едно място на продажба, ще бъде коригирано чрез промяна на определението за туристически пакети и свързани пътнически услуги. Така ще бъдат изяснени правата на пътуващите и ще се гарантират еднакви условия на конкуренция за търговците.

Авансовите плащания за туристически пакети към момента на резервацията не ще могат да надвишават 25 % от цената на туристическия пакет, а организаторите няма да могат да поискат цялото плащане по-рано от 28 дни (четири седмици) преди началната дата на туристическия пакет. Организаторите обаче ще могат да поискат по-високи авансови плащания в случаите, когато това е необходимо, за да се гарантират организацията и изпълнението на туристическия пакет.

Организаторите на пакетни туристически пътувания ще имат право на възстановяване на разходите от доставчиците на пътнически услуги в срок от 7 дни, когато пътническата услуга е отменена или не е предоставена, за да могат организаторите да възстановят парите на пътуващите в срок от 14 дни.

Когато пътуващите или организаторите отменят туристически пакет, пътуващите ще получат ясна информация относно правата си във връзка с ваучерите, включително относно правото им да приемат ваучер или да изискат възстановяване на плащането в срок от 14 дни. Уточнява се, че ваучерите и правата на възстановяване са обхванати от защитата при несъстоятелност.

Съгласно новите правила пътниците ще имат избор да приемат ваучер, който може да се използва за бъдещ пакет, или да настояват за възстановяване на средствата в срок от 14 дни. В новите правила се пояснява, че ваучерите и правата на възстановяване на пари са защитени в случай на несъстоятелност на организатора, издаващ ваучера.

Много от мерките, включени в предложението са от пряка полза за организаторите на пакетни туристически пътувания, а оттам поне до известна степен и за МСП, например:

  • Новото право на възстановяване на средства между предприятия в рамките на седемдневен срок ще доведе до повишена ликвидност за организаторите.
  • Новите правила за ваучерите също ще имат положителен ефект върху наличието на ликвидност за организаторите, тъй като те ще разполагат с време преди да трябва да възстановят парите на пътуващите. Освен това се очаква включването на ваучерите в обхвата на защитата при несъстоятелност да доведе до нарастване на броя на пътниците, които са съгласни да приемат ваучер вместо възстановяване на пари.
  • Изясняването на определението за туристически пакети и свързани пътнически услуги ще доведе до значително опростяване за организаторите (и до повече време), както и до по-лоялна конкуренция между предприятията. Например броят на информационните формуляри за свързани пътнически услуги ще бъде намален от 5 на 2. Очаква се това да доведе до годишна печалба за всички организатори в размер на приблизително 181,4 милиона евро.

 Ако има увеличение на разходите за организаторите, то ще бъде минимално. Например:

  • Съгласно предложеното правило за ограничаване на авансовите плащания организаторите ще могат да ги увеличат, за да покрият разходите, които трябва да направят в момента на резервацията, дори ако са по-високи от 25 % от цената на туристическия пакет. Следователно няма да има отрицателен ефект върху тяхната ликвидност.
  • Няма да има допълнителна административна тежест по отношение на информацията, която трябва да се предоставя на пътниците и на отчитането.
TOP