Днес е Националният празник на Естония

Днес е Националният празник на Естония

Естония в цифри:

  • Населението на Естония е 1,4 милиона души и представлява 0,3% от населението на Европейския съюз;
  • Броят на завършилите висше образование на възраст между 25 и 34 години е 44%, а средно за ЕС – 42%;
  • 63% от естонците между 16 и 74 години притежават поне базови дигитални умения (55% в ЕС);
  • 21% от населението на възраст 25 – 64 години участва в ученето през целия живот (12% в ЕС);
  • Възобновяемата енергия е 38% от общото потребление на енергия (в ЕС е 23%);
  • Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 27 040 евро или 0,2 % от БВП на ЕС.

Най-важните сектори на естонската икономика през 2020 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (20,5 %), промишлеността (19,2 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (16,7 %).

Естония е член на еврозоната от 1 януари 2011 г., а на Шенгенското пространство – от 21 декември 2007 г.

Източник: Евростат

TOP