Седмичният обзор на руската дезинформация от EUvsDisinfo вече и на български език

Седмичният обзор на руската дезинформация от EUvsDisinfo вече и на български език

Откритият през 2015 година специализиран портал EUvsDisinfo е сред водещите проекти на Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство (East StratCom) на Европейската служба за външна дейност. Мисията му е да изследва, прогнозира и противодейства на руските дезинформационни кампании, засягащи ЕС, отделните държави членки, както и съседните страни. Инициативата цели да повиши обществената осведоменост и разбиране за дезинформационните операции на Кремъл и да помогне на гражданите в Европа и извън нея да развият устойчивост и критично мислене срещу чуждестранните манипулации в медийното и цифровото пространство.

EUvsDisinfo анализира тенденциите, методите и практиките за дезинформация и извършва многоезичен медиен мониторинг. Екипът идентифицира, анализира и разкрива случаи на дезинформация, провеждани от свързани с Кремъл медии на територията на ЕС, държавите от Източното партньорство, Западните Балкани и южните съседи на ЕС.

Тези случаи и техните опровержения се събират в единствената по рода си база данни EUvsDisinfo с отворен код, която се актуализира ежеседмично и към днешна дата съдържа над 16 000 документирани и опровергани случаи на дезинформация.

Всеки четвъртък екипът обобщава най-значимите случаи в своя седмичен обзор на руската дезинформация от EUvsDisinfo – чрез посочения линк читателите вече имат възможност да следят обзора директно на български език. До момента колекцията включва 27 публикации на български, адаптирани от екипа на Представителството на Европейската комисия в София. Още материали от EUvsDisinfo можете да намерите в секцията „ЕС срещу дезинформацията“ на интернет-страницата на Представителството.

Седмичен обзор на руската дезинформация на български език

Източник: Представителство на ЕК в България

TOP