Покана за участие в Международното изложение за хранително-вкусова промишленост Summer Fancy Food Show 2024

Покана за участие в Международното изложение за хранително-вкусова промишленост Summer Fancy Food Show 2024, 23 – 25 юни 2024 г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира щанд на Международното изложение за хранително-вкусова промишленост Summer Fancy Food Show 2024, което ще се проведе в периода 23 – 25 юни 2024 г. в гр. Ню Йорк, САЩ.

FANCY FOOD SHOW е със силно изразено международно участие и е едно от най-големите в света в областта на хранително-вкусовата промишленост.  Зимната изложба в Сан Франциско и Лятната изложба в Ню Йорк на Националната търговска асоциация в хранителната индустрия (NASFT – National Association for the Specialty Food Trade) се посещават от повече от 40 000 специалисти от над 80 страни и региони, които имат възможност да се запознаят с иновативни продукти от хранително-вкусовата промишленост, като сладкарски изделия, сирена, кафе, закуски, подправки, национална кухня, природни и органични продукти и др. Изложбите се посещават както от търговци на дребно, ресторантьори и дистрибутори, така и от големи дистрибуторски мрежи за закупуване на хранителни продукти, търговски представители, медии и друг свързан бизнес.

Агенцията поема напълно или частично следните разходи за участие на българските предприятия в Summer Fancy Food Show:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрационни и/или медийни такси;
 • Национална идентификация на българския щанд;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Одобрените за участие предприятия, следва да поемат разходите за:

 • Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти по време на транспортирането им и провеждането на изложението;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие.

Срокът за подаване на документите за участие е 28.02.2024 включително.

Повече информация и регистрация

Участието на малки и средни предприятия в Summer Fancy Food Show 2024 се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

TOP