БТПП организира българо-марокански бизнес форум

БТПП организира българо-марокански бизнес форум

Българската търговско-промишлена палата организира българо-марокански бизнес форум, който ще се проведе на 15 май 2024 г. (сряда) от 10,00 ч. в сградата на БТПП, ул. „Искър“ 9, зала А, ет. 1, съобщава “Инфобизнес”. Събитието се подготвя със съдействието на Службата по търговско-икономическите въпроси на България в Мароко и Палатата за търговия, промишленост и услуги на Регион Рабат – Сале – Кенитра.

По информация от Министерството на икономиката и индустрията икономическото сътрудничество между България и Мароко датира от 1957 г., когато е подписана първата Търговска спогодба. Страните от ЕС са основен външноикономически партньор на северноафриканската страна. Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕС и Мароко влиза в сила през 2000 г. и създава зона за свободна търговия между ЕС и Мароко.

ЕС е най-големият търговски партньор на Мароко, с дял от 49% от търговията със стоки през 2022 г. Общата търговия със стоки между ЕС и Мароко през 2022 г. възлиза на 53,3 млрд. евро. Във вноса преобладават транспортно оборудване, машини и уреди и текстил. Износът на ЕС за Мароко включва машини и уреди, минерални продукти и транспортно оборудване. През 2023 година търговско-икономическите отношения между България и Мароко бележат ръст в развитието си. Двустранният стокообмен нараства с 65%. Търговското салдо е положително за България.

Делегацията от Палатата за търговия промишленост и услуги на Регион Рабат – Сале – Кенитра включва компании с интереси в следните области: хранително-вкусова промишленост, търговия, внос-износ, селскостопанска техника и машини, недвижими имоти, автомобилна промишленост, информационни и комуникационни технологии, инфраструктура и строителство, занаяти и др.

Желаещите да участват в бизнес форума и срещите с марокански компании, могат да заявят предварително своето участие на следния линк, в срок до 14 май 2024 г. Участието е безплатно. Работен език: английски.

За допълнителна информация: Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП – тел.: 02 8117 489, 8117 421, e-mail: interdpt@bcci.bg.

Списък с представителите на мароканската делегация

TOP