Покана за участие в международното изложение АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА

Покана за участие в международното изложение АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА, 03 - 06 април 2024, ИЕЦ, гр. София

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира участието като изложители на щанд на международното изложение за енергийно ефективно, екологично и функционално строителство АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА, което ще се проведе от 3 до 6 април 2024 в ИЕЦ, гр. София.

Основните теми на изложението са: строително оборудване и механизация, груб строеж, външни довършителни дейности, интериорни материали и технологии, вертикално планиране и ландшафт, индустриално строителство и оборудване, BIM технологии, софтуер, сградна автоматизация, цвик, Smart системи.

Срокът за кандидатстване е 20 март 2024 г.

За участие в АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА, Агенцията поема напълно или частично разходите на български предприятия за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране, изграждане на стандартна конструкция на щанда, оборудване и аранжиране на индивидуалното работно място;
 • Регистрационни и медийни такси.

Одобрените за участие предприятия, следва да поемат разходите за:

 • Комунални услуги и консумативи по време на изложението;
 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 • Заявени допълнителни услуги;
 • Заявена допълнителна изложбена площ.

За допълнителна информация:

 • Росица Асенова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7980, e-mail: assenova@sme.government.bg;
 • Магдалена Маджурова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, тел. 02/ 940 79 70, email: madzhurova@sme.government.bg.

Регистрация и повече информация

*Участието на малки и средни предприятия в АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2024 се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

TOP