Програма „Културата движи Европа“ е отворена за кандидатстване

Програма „Културата движи Европа“ подпомага организации, предлагащи възможности за мобилност на артисти

Третата покана по схемата за мобилност на артисти в рамките на програма „Културата движи Европа“ е отворена от 15 март 2024 г. С нея се предоставят безвъзмездни средства на организации и индивидуални творци от една от 40-те държави по програма „Творческа Европа“, регистрирани като правни субекти, които желаят да приемат международни творци и културни дейци за проекти, свързани с пребиваване на съответното място.

Кандидатите следва да изпратят своите предложения с подробна информация за продължителността, целите и очакваното въздействие на техния проект за пребиваване в приемащата държава в срок до 15 май 2024 г. От тях се изисква да осигурят подходяща среда, оборудване и наставник за поканените творци. Това гарантира, че участниците разполагат с добри условия за изпълнение на своите проекти.

Програмата за творческо пребиваване е насочена към приемащи организации в сфери, като архитектура, културно наследство, дизайн, литература, музика, както и сценични и музикални изкуства.

Процесът на кандидатстване е разделен на два етапа: 1) избор на домакини в приемащата държава и 2) потвърждение на поканените артисти, творци и културни специалисти, избрани от домакините.

Проектите са с продължителност между 22 и 180 дни.

За да кандидатствате е необходимо да притежавате / да си създадете профил в Goethe-Application Portal.

Повече информация за Програма „Културата движи Европа“

Често задавани въпроси

TOP