Днес е Националният празник на Гърция

Днес е Националният празник на Гърция

Гърция в цифри:

  • Населението на Гърция е 10,4 милиона души и представлява 2,3% от населението на Европейския съюз;
  • Броят на завършилите висше образование на възраст между 25 и 34 години е 45%, а средно за ЕС – 42%;
  • Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 20 920 евро или 1,3 % от БВП на ЕС;
  • 52% от гърците между 16 и 74 години притежават базови дигитални умения (56% в ЕС);
  • 68% от населението присъства в социалните мрежи (59% в ЕС);
  • Възобновяемата енергия е 23% от общото потребление на енергия (в ЕС също е 23%).

Най-важните сектори на гръцката икономика през 2020 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (23,8 %), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (21,6 %) и операциите с недвижими имоти (15,9 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 57 % от износа на Гърция (Италия — 11 % и Германия — 8 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Турция — 4 % и САЩ — 4 %.

Гърция е член на ЕС от 1981 г.

Официалната ѝ валута е евро. Гърция е член на еврозоната от 1 януари 2001 г., а на Шенгенското пространство – от 1 януари 2000 г.

Източник: Евростат

TOP