Днес е Националният празник на Хърватия

Днес е Денят на държавността в Хърватия

Хърватия в цифри:

  • Населението на Хърватия е 3,9 милиона души и представлява 0,9% от населението на Европейския съюз;
  • Броят на завършилите висше образование на възраст между 25 и 34 години е 39%, а средно за ЕС – 43%;
  • 59% от хърватите на възраст между 16 и 74 години притежават поне базови дигитални умения (56% в ЕС);
  • 63% от хърватите използват социални мрежи (59% в ЕС);
  • Възобновяемата енергия е 29% от общото потребление на енергия (в ЕС е 23%);
  • Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 17 500 евро или 0,5 % от БВП на ЕС.

Хърватия е член на Европейския съюз от 1 януари 2013 г.

Хърватия е член на еврозоната и на Шенген – от 1 януари 2023 г.

Източник: Евростат

TOP