Конкурс за видеоклипове ImagineEU за ученици в средните училища

Европейската комисия обяви конкурс за видеоклипове ImagineEU за ученици в средните училища

Европейската комисия отправи покана за подаване на кандидатури за ImagineEU — видео-конкурс за ученици от последните две години на средното образование. Европейските средношколци се приканват да създадат и споделят видеоматериали с времетраене до 3 минути на тема как Европа да се превърне в по-добро място за живеене. Клиповете трябва да представят идеите на учениците за промени, които имат потенциал да подобрят качеството на живот в техните общности.

Изисквания за участие в конкурса

Конкурсът е предназначен за ученици в последните две години от средното образование от всички държави от ЕС. Под надзора на учител екипи от до седем ученици могат да участват и да изпратят своя видеоклип до 13 декември 2023 г.

До 20 декември 2023 г. видеоклиповете ще бъдат качени на уебстраницата на конкурса и ще започне период на публично гласуване. Всеки екип може да организира кампания за видеоклипа, който е създал, като покани приятели, роднини и други хора да го подкрепят. Подкрепата, получена чрез публичното гласуване, ще бъде един от факторите, които жури от експерти по концепцията на Европейската гражданска инициатива ще вземе предвид.

Наградата за трите екипа победители е учебно пътуване до Брюксел от 21 до 23 март 2024 г. По време на пътуването те ще имат възможност да се срещнат с представители на европейските институции, за да научат повече за това как се изготвят политиките и законите на ЕС и как гражданите на ЕС могат да участват в този процес чрез Европейската гражданска инициатива.

Критерии за участие

  • Даден екип трябва да се състои от до седем ученици от едно и също училище, които са в последните две години от средното си образование (от която и да е държава от ЕС).
  • Темата, на която е посветен видеоклипът, трябва да попада в една от областите на компетентност на Европейския съюз — също като при европейските граждански инициативи.
  • Всеки видеоклип трябва да e с продължителност до три минути и да е изготвен и подаден на някой от официалните езици на ЕС, придружен от текстова версия на съдържанието на английски език.
  • Кандидатурата трябва да бъде подадена от наблюдаващ учител, който също така ще придружи учениците до Брюксел, ако те спечелят.
  • Учителят първо трябва да качи видеоклипа във Vimeo или YouTube и след това да посочи връзката към него във формуляра за кандидатстване.
  • Като част от кандидатурата, трябва да бъдат предоставени формуляри за съгласие за всеки ученик, който се появява във видеоклипа.

Критерии за определяне на победителите

Десетте видеоклипа с най-голям брой гласове от публичното гласуване ще бъдат оценени от жури. Журито ще използва следните критерии:

  • уместност по отношение на Европейската гражданска инициатива (0—25 точки): Идеята на видеоклипа уместна ли е като тема за европейска гражданска инициатива?
  • яснота (0—50 точки): Кратко и ясно ли е посланието?
  • творчество (0—25 точки): Оригинална ли е идеята? Екипът подхожда ли към идеята по интересен начин?

Правила и документи

Насоки за създаване на видеоклипове

Декларация за поверителност

Формуляр за разрешение (необходим за подаване на кандидатура)

Образователни материали за Европейската гражданска инициатива

Линк за кандидатстване

TOP