Прието е първото европейско законодателство за намаляване на емисиите на метан

Прието е първото европейско законодателство за намаляване на емисиите на метан

През тази седмица беше прието първото по рода си европейско законодателство за ефективно наблюдение и намаляване на емисиите на метан от енергийния сектор в Европа и по света.

Регламентът на ЕС за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор представлява нова стъпка напред в изпълнението на Европейския зелен пакт и плана REPowerEU и отразява решимостта на Европа да се справи с емисиите във вътрешен и международен план.

Новият регламент задължава европейската промишленост за природен газ, нефт и въглища от изкопаеми източници да измерва, наблюдава, докладва и проверява правилно своите емисии на метан в съответствие с най-високите стандарти за мониторинг и да предприема мерки за тяхното намаляване. Регламентът забранява дегазирането и изгарянето в нефтения и газовия сектор, освен при неизбежни обстоятелства, включително от съображения за безопасност.

Тъй като Европа продължава да внася по-голямата част от енергията от изкопаеми горива, която консумира, този регламент ще разгледа и емисиите на метан от вносни изкопаеми горива. С регламента постепенно ще се въведат по-строги изисквания, за да се гарантира, че износителите постепенно прилагат същите задължения за мониторинг, докладване и проверка като операторите от ЕС.

Комисията също така ще създаде глобален инструмент за мониторинг на източниците на емисии на метан и механизъм за ранно предупреждение за събития с високи емисии с цел обмен на информация за мащаба, повторяемостта и местоположението на източниците с високи емисии на метан в рамките на ЕС и извън него. По този начин Комисията ще може да поиска бърза информация за ответните мерки, предприети от съответните държави.

TOP