Право на ремонт: по-лесни и привлекателни условия за потребителите

Право на ремонт: по-лесни и привлекателни условия за потребителите

Европейският парламент прие във вторник директивата относно т.нар. право на ремонт за потребителите. Новите правила въвеждат засилено „право на ремонт“ и имат за цел да намалят отпадъците и да насърчат сектора на ремонтните услуги, като улеснят и направят по-рентабилно поправянето на стоки. Те изясняват задълженията на производителите за ремонт на стоките и насърчават потребителите да удължават жизнения цикъл на продукта чрез ремонт.

Задължение за ремонт

Новите правила гарантират, че производителите предоставят навременни и финансово достъпни услуги за ремонт и информират потребителите за техните права в тази област. За стоки, ремонтирани съгласно правната гаранция, ще се осигури допълнително едногодишно удължаване на гаранцията. Това ще стимулира потребителите да изберат опцията за ремонт вместо замяна на стоките.

След изтичането на срока на действие на правната гаранция, за производителя остава в сила задължението той да ремонтира широко разпространени продукти за домакинството, които технически подлежат на поправка съгласно правото на ЕС, като перални машини, прахосмукачки и дори смартфони. Списъкът с категориите продукти може да бъде разширен с течение на времето. Потребителите могат също така да заемат устройство, докато тяхното се ремонтира, или да изберат ремонтирано устройство като алтернатива, ако ремонтът е невъзможен.

Информация за условията и услугите за ремонт

На потребителите може да бъде предложен европейски формуляр за информация относно ремонта, който да им помогне да оценят и сравнят съответните услуги (подробно описание на естеството на дефекта, цената и продължителността на ремонта). За да се улесни процесът на ремонт, ще бъде създадена европейска онлайн платформа с национални подразделения, за да се помогне на потребителите лесно да намерят местни сервизи, продавачи на ремонтирани стоки, купувачи на дефектни стоки или общностни инициативи за ремонт, като например „кафенета за ремонти“.

Съживяване на пазара на ремонтни услуги

Правилата имат за цел да укрепят пазара на ремонтни услуги на ЕС и да намалят разходите за поправка за потребителите. Производителите ще трябва да предоставят резервни части и инструменти на разумна цена, като ще им бъде забранено да използват договорни, хардуерни или софтуерни техники, които пречат за ремонта. По-специално те не могат да възпрепятстват използването от страна на независими сервизи на резервни части втора употреба или получени чрез 3D принтиране, нито да откажат да ремонтират продукт единствено по икономически причини или защото преди това продуктът е бил ремонтиран от някой друг.

Насърчаване на достъпни ремонтни услуги

За да станат ремонтните услуги по-достъпни, всяка държава членка ще трябва да приложи поне една мярка за тяхното насърчаване, като например ваучери и фондове, провеждане на информационни кампании, предлагане на курсове за ремонт или подкрепа за общностните инициативи за пространства за ремонти.

Следващи стъпки

След като директивата бъде официално одобрена от Съвета и публикувана в Официалния вестник на ЕС, държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да я транспонират в националното законодателство.

Контекст

По данни на Европейската комисия преждевременното изхвърляне на потребителски стоки произвежда 261 милиона тона емисии, изразходва 30 милиона тона ресурси и генерира 35 милиона тона отпадъци в ЕС всяка година. Потребителите също така губят около 12 млрд. евро годишно от замяната на стоките, вместо да ги ремонтират. Освен това се очаква новите правила да донесат 4,8 млрд. евро за растеж и инвестиции в ЕС. Директивата допълва други нови правила на ЕС в областта на екопроектирането и предоставянето на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход.

TOP