Участвайте в най-голямото проучване за действията на българските компании по Целите за устойчиво развитие!

Участвайте в най-голямото проучване за действията на българските компании по Целите за устойчиво развитие!

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качество си на Национална контактна точка за отговорно бизнес поведение – България, Ви кани да се включите в инициативата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, която обединява усилията си с другите европейски мрежи и с PwC – Франция за изготвянето на всеобхватно сравнително проучване относно изпълнението на Целите за устойчиво развитие (Програма 2030) от европейските компании.

Без значение дали вече сте участници в Българската мрежа или сте просто съмишленици в устойчивото развитие – включете се в най-голямото проучване за устойчивостта на бизнеса в страната. Търсим опита на всички компании, от всеки икономически сектор, независимо от размера на бизнеса. Искаме да знаем какво правите, за да допринесете за по-устойчиво бъдеще – и да разкажем за това.

Резултатите от проучването ще бъдат обработени от PwC – Франция. Данните от България, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Обединеното кралство, Сърбия, Турция, Швейцария и Лихтенщайн ще бъдат обобщени в единен доклад за работата на бизнеса по Програма 2030, което ще ни даде възможност да позиционираме страната ни и да дадем публичност на усилията и постиженията на всички отговорни български компании.

Срокът за попълване на анкетата е до 17 май 2024 г.

Включете се

TOP