Започна кандидатстването за високотехнологични помощни средства за над 3300 хора с увреждания

Започна кандидатстването за високотехнологични помощни средства за над 3300 хора с увреждания

Хората с трайни увреждания вече могат да кандидатстват за високотехнологични помощни средства и медицински изделия по проект на Министерството на труда и социалната политика, по който ще бъдат подкрепени най-малко 3300 души. Проектът се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост и за изпълнението му са предвидени 24 млн. лв.

Срокът за подаване на заявления в Агенцията за социално подпомагане е до 17 юли 2024 г.

Кандидатите по проекта могат да са учащи, заети, безработни или икономически неактивни, но е важно да не са получили финансова подкрепа за покупка на същото помощно средство с публични средства. На всеки кандидат може да бъде предоставено само едно помощно средство, в случай че отговаря на условията за достъп.

Високотехнологичните помощни средства, които се осигуряват по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“ са 11 вида. Сред тях са преносим брайлов компютър, брайлов дисплей, софтуер за екранни четци, вертикализираща електрическа инвалидна количка, електрически мотор за инвалидна количка, нервен и мускулен стимулатор за ходене или за ръце, миоелектрични или модулни протези, изработвани по поръчка на база на индивидуално задание.

Условия за кандидатстване и необходими документи

TOP