Каква е била средната продължителност на работната седмица в ЕС през 2023 г?

Каква е била средната продължителност на работната седмица в ЕС през 2023 г?

През 2023 г. работното време на хората на възраст между 20 и 64 години на основната им месторабота е било средно 36,1 часа седмично.

Най-дългата работната седмица е била в Гърция (39,8 часа), Румъния (39,5) и Полша (39.3), а най-кратката – в Холандия (32,2 часа), Австрия (33,6) и Германия (34,0).

Икономическите дейности, които регистрират най-дълга работна седмица в ЕС през 2023 г., са селското, горското и рибното стопанство (41,5 реални работни часа), добивната промишленост (39,1) и строителството (38,9). Най-кратко е било работното време на заетите в дейности на домакинства, като работодатели (26,7 часа), на работещите в сферите на образованието (31,9) и на културата, спорта и развлеченията (33,0).

Източник: Евростат

TOP