Информационно събитие на тема „Европейски средства за образованието 2024“ ще се проведе в Добрич

Информационно събитие на тема „Европейски средства за образованието 2024“ ще се проведе в Добрич

Областният информационен център – Добрич в партньорство Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), гр. София и с Община град Добрич организира информационно събитие на тема „Европейски средства за образованието 2024“.

Събитието ще се състои на 27 юни 2024 г. от 17:30 часа, присъствено в Голямата заседателна зала в сградата на Община град Добрич, ет.2 и онлайн – на страницата на ОИЦ – Добрич във Фейсбук https://www.facebook.com/oic.dobrch.

Експертите от ЦРЧР, в качеството си на Национална агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, ще представят възможностите за кандидатстване, предлагани от Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, ще дадат съвети и ще обърнат внимание на често срещаните грешки при кандидатстване. Ще бъде предоставена информация относно предстоящите срокове за кандидатстване, насочена към потенциални кандидати, които нямат опит в работата по програмите и не са кандидатствали до момента или през последните няколко години.

Екипът на Областния информационен център – Добрич ще представи условията за кандидатстване по отворената за кандидатстване процедура BG05SFPR001-1.004 – „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“, както и за други възможности за финансиране с европейски средства.

За целите на отчетността ЦРЧР – София, моля да попълните регистрационната форма до 19.06.2024 г.   https://www.surveymonkey.com/r/5BJHX23.

При възникване на проблем при отварянето, моля копирайте линка и поставете в браузера!

За допълнителна информация: тел.: 058 602 758, e-mail: oic_dobrich@abv.bg.

TOP