Започна прием по интервенциите за Натура 2000 и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

Започна прием по интервенциите за Натура 2000 и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения През тази седмица…

ЕК одобри българска схема за държавна помощ от 86,9 млн. евро за земеделските стопани

ЕК одобри българска схема за държавна помощ от 86,9 млн. евро за земеделските стопани Европейската комисия одобри българска схема в…

ДФЗ кани всички застрахователи да се включат в схемата за застраховане на селскостопанска продукция

ДФЗ кани всички застрахователи да се включат в схемата за застраховане на селскостопанска продукция Държавен фонд ”Земеделие” – Разплащателна агенция…

ДФЗ отпуска 3 млн. лева за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“

ДФЗ отпуска 3 млн. лева за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“ Земеделските стопани ще получат до…

TOP