Европейската комисия предприема действия за преодоляването на недостига на работна ръка и умения

Европейската комисия предприема действия за преодоляването на недостига на работна ръка и умения Европейската комисия представи план за действие за…

ЕК събира мнения за нелоялни търговски практики в хранителните доставки

Европейската комисия събира мнения за нелоялни търговски практики в хранителните доставки Европейската комисия приканва земеделските стопани и всички оператори във…

Защита на потребителите: общи критерии срещу подвеждащите и заблуждаващите твърдения за екологосъобразност

Защита на потребителите: даване на възможност за избор на устойчиви продукти и слагане на край на заблуждаващите твърдения за екологосъобразност…

TOP