Процедурата за ВЕИ и батерии за съхранение на енергия ще бъде отворена през февруари

Процедура за ВЕИ и батерии

Процедура за ВЕИ и батерии за съхранение на енергия

През месец февруари 2023 г. ще започне кандидатстването по процедура „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ на стойност 200 млн. лв. Тя е третата, която Министерството на иновациите и растежа (МИР) отваря по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Общественото обсъждане на процедурата приключи на 12 януари 2023 г., а кандидатстването на фирмите ще продължи три месеца.

Мярката е за изграждане на фотоволтаична система – т.нар. соларни панели, които да бъдат монтирани върху покрива на даденото предприятие, фасадата му или на терена, на който се намира то. Батериите за локално съхранение на енергия ще могат да я съхраняват до няколко дни, а самата енергия ще се произвежда единствено и само за собствена употреба, без да може да се препродава и връща в енергийната система на страната. По процедурата ще могат да кандидатстват както микро-, малки и средни предприятия, така и фирми с до 1 500 души персонал.

През първата половина на 2023 г.  по линия на МИР ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1.2 млрд. лв., а до края на годината ще стартират общо 10 мерки за бизнеса по три направления: по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), по новата програма за конкурентоспособност (ПКИП) и по новата програма за научни изследвания, иновации и дигитализация (ПНИИДИТ).

TOP