Предстоящо обучение по въпросите на Арбитражния съд

обучение, курс за юристи, Арбитражен съд

Обучение на юристи по въпросите на арбитражния съд

Българската търговско-промишлена палата и Арбитражният съд при БТПП – лидер в алтернативното разрешаване на спорове, Ви канят да вземете участие в курс за юристи по въпросите на Арбитражния съд,

Обучението ще се проведе за шестнадесета поредна година в периода 16 февруари – 3 май 2023 г., един път седмично, в извънработно време и в комбиниран формат – присъствено в сградата на БТПП и чрез видеоконферентна връзка, през платформата google meet.

Целта на курса е да се популяризира и утвърди арбитражното производство като метод за разрешаване на търговски спорове. Обръща се специално внимание на особеностите на арбитражния процес. Ще научите и за алтернативните методи за разрешаване на правни спорове, медиация и помирение.

Повече информация ще намерите тук.

TOP