Конференция за креативните индустрии CreaTech Summit South-East Europe

conference-round-table

Остава само по-малко от седмица до конференцията за креативните индустрии с международно участие CreaTech Summit South-East Europe

Конференцията за креативните индустрии се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП съвместно със сдружение „КреаТех България“ и ще се проведе на 1 март 2023 г. в Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, гр. София, България.

Основната цел на CreaTech Summit South-East Europe е да се осъществи максимално широк обществен дебат и да се подготви основа за актуализиране на политиките и практиките за развитие на културните и творческите индустрии, съобразени с актуалните световни тенденции и добрите практики. Събитието има за цел да привлече фокуса върху ролята и перспективите на творческите сектори за развитието на икономиката на България, както и да предостави подиум за дискусии на отделните заинтересовани страни.

Участие с презентазии и специални сесии ще вземат експерти от креативните среди на Европа – кино, архитектура, фотография, дизайн, game development и други.

По време на конференцията, ГД “Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на иновациите и растежа ще представи подробна информация за възможностите за финансиране на проекти в областта.

Регистрация в конференцията

TOP