Разлики в цените за наем на земеделска земя в ЕС

Obrabotvama-zemia-razliki-za-naem-i-renta-v-ES

Разлики в цените за наем на земеделска земя в ЕС

По данни на Евростат в държавите членки на ЕС наемите на земеделска земя варират значително – от 62 евро на хектар годишно в Словакия до средно 836 евро – в Нидерландия.

Сред регионите на ЕС през 2021 г. годишната рента на един хектар земеделска земя е била най-скъпа във Флеволанд, Холандия (1 721 евро на хектар), следван от Канарските острови, Испания (1 119 евро на хектар) и Атика, Гърция (927 евро на ха). България е на осмо място в тази класация.

Наемът на пасища в ЕС е бил значително по-евтин, като най-нисък е бил той в Словакия – средно 39 евро за хектар годишно и средно 337 евро – в Ирландия. Годишната рента за хектар земеделска земя в тези две държави е варирала между 79 и 466 евро.

Naem-na-zemedelski-zemi-v-ES-statistika
TOP