Половината от младите потребители смятат, че е приемливо да купуват фалшификати

Проучването „Европейските граждани и интелектуалната собственост: възприемане, осведоменост и поведение" е проведено в 25 824 онлайн магазина

Ново проучване на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) показва, че макар европейците да стават все по-предпазливи към фалшификатите и незаконното съдържание, цената остава решаващ фактор, тъй като младите потребители са по-склонни да смятат, че е приемливо да купуват фалшификати.

Изследването показва, че европейците все повече осъзнават рисковете, свързани с купуването на фалшиви стоки и достъпа до съдържание от незаконни източници. Данните сочат, че 80 % от гражданите на ЕС вярват, че зад фалшивите продукти стоят престъпни организации, и признават, че подобни покупки вредят на бизнеса и заетостта. Освен това 83 % смятат, че купуването на фалшификати подкрепя неетично поведение, а 2/3 осъзнават потенциалните заплахи за здравето, безопасността и околната среда. Що се отнася до цифровото пиратство, 82 % са съгласни, че незаконният достъп до съдържание крие рискове като измами и излагане на неподходящо съдържание за непълнолетни.

Въпреки тези констатации, проучването разкрива разминаване между информираност и поведение. Всеки трети европеец (31 %) смята за приемливо да купува фалшиви продукти, ако цената на истинския продукт е твърде висока. Сред по-младите потребители на възраст между 15 и 24 години този процент достига 50 %.  

През изминалата година 13 % от европейците признават, че умишлено са купували фалшификати. Този процент е значително по-висок сред лицата на възраст 15-24 години – 26 %, но спада до 6 % при лицата на възраст 55-64 години и под 5 % при лицата над 65 години.

Отчитат се и различия между отделните държави, като България е начело по умишлено закупуване на фалшификати – 24 %, следвана от Испания (20 %), Ирландия (19 %), Люксембург (19 %) и Румъния (18 %).

Един от основните фактори, които възпират купуването на фалшиви продукти, е цената. По-достъпната цена на оригиналните продукти се посочва от 43 % като основна причина за въздържане от купуване на фалшификати. Рискът от лошо качество (27 %), опасенията за безопасността (25 %) и правните последици (21 %) също играят важна роля.

Проучването разкрива несигурност сред потребителите по отношение на автентичността на продуктите. Близо 40 % от тях са се съмнявали в автентичността на закупен от тях продукт, като между държавите членки в ЕС има различия. В Румъния 72 % от потребителите са имали такива съмнения, докато в Дания и Нидерландия те са 26 %.

Освен това 41 % от европейците не са сигурни в законността на източниците, които използват за онлайн съдържание. Въпреки това 80 % от тях предпочитат да използват законни източници, ако те са достъпни. Забележително е, че 65 % смятат за приемливо да се занимават с пиратство, ако съдържанието не е достъпно чрез техните абонаменти.

Повече информация за проучването „Възприемане на интелектуалната собственост” можете да получите ТУК.

Източник: Патентно ведомство

TOP