Скоро в ЕС ще действат нови правила за зарядните станции за чисти горива

Скоро в ЕС ще действат нови правила за зарядните станции за чисти горива

Николай Желязков , БТА

Европейският парламент одобри днес нови правила за осигуряване на повече станции за зареждане с алтернативни горива на леки и товарни автомобили, както и за по-чисти горива в корабоплаването. Промените се очаква да влязат в сила скоро и са част от стремежа на ЕС за намаляване на замърсяването на природата с вредни газове с най-малко 55 на сто до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 година.

До 2026 г. електрически зарядни станции за автомобили с мощност от най-малко 400 КВт ще трябва да бъдат разположени поне на всеки 60 километра по пътищата от основната мрежа TEN-T, като мощността на мрежата ще се увеличи до 600 КВт до 2028 година. За камиони и автобуси такива зарядни станции трябва да се подсигурят на всеки 120 километра. Те следва да бъдат поставени на половината от главните пътища на ЕС до 2028 г., с мощност от 1400 КВт до 2800 КВт, в зависимост от пътя. Държавите от ЕС трябва да осигурят станции за зареждане с водород най-малко на всеки 200 километра по основната TEN-T мрежа до 2031 г., се посочва в съобщение на ЕП.

За потребителите на превозни средства с алтернативно гориво трябва да се осигури възможност да плащат лесно на зарядните точки (с платежни карти или безконтактни устройства, и без да е необходимо да имат абонамент), а цената на тези горива ще трябва да се показва за КВт/ч, килограм или за време. ЕП очаква Европейската комисия да събира данни за алтернативните горива до 2027 г., за да се предостави на потребителите информация за наличността, времето за изчакване или цената на различните точки за зареждане.

Евродепутатите приеха и нови правила за по-чисти горива в корабоплаването. Корабите ще трябва постепенно да намалят замърсяването с парникови газове, като ограничат количеството им в използваната от тях енергия (под равнището от 2020 г.) с два процента след 2025 г. и до 80 на сто след 2050 година. Това ще се прилага за кораби с брутен тонаж от 5000 тона, на които се дължи 90 на сто от въглеродното замърсяване.

За да се намали значително замърсяването на въздуха в пристанищата, след 2030 г. контейнеровозите и пътническите кораби ще бъдат задължени да използват електрозахранване на брега за всички нужди от ток, докато са вързани за кея в големите пристанища на ЕС. Новите правила определят цел от две на сто за използване на възобновяеми горива от 2034 г., ако ЕК съобщи, че през 2031 г. възобновяемите горива от небиологичен произход представляват по-малко от един процент от горивния микс.

Новите правила за инфраструктурата за алтернативни горива бяха приети с 514 гласа “за”, 52 “против” и 74 въздържали се, а новите правила за корабните горива бяха подкрепени с 555 гласа “за“, 48 “против” и 25 въздържали се. След като Съветът на ЕС одобри и двата закона, правилата за инфраструктурата за алтернативни горива ще се прилагат шест месеца след влизането им в сила, а правилата за корабните горива – от 1 януари 2025 г., пояснява ЕП.

TOP