Стартира приемът по интервенциите в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“

Стартира приемът по интервенциите в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“

От 1 до 13 октомври е отворен приемът на заявления за одобрение на оперативни програми в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. Държавен фонд „Земеделие“ информира, че за първи път у нас се финансират оперативни програми в сектор „Мляко и млечни продукти“.

В двата сектора могат да кандидатстват организации на производители и техните асоциации, признати от министъра на земеделието и храните. За сектор „Мляко и млечни продукти“ допустими кандидати са и групи производители, които освен оперативна програма, трябва да изготвят и представят за одобрение план за признаване.

Оперативните програми в двата сектора трябва да са с продължителност минимум 3 и максимум 5 години и да са насочени към постигането на определен минимален брой цели.

За подаване на заявление за одобрение на оперативна програма по интервенциите в двата сектора в Системата за електронни услуги (СЕУ), е необходимо кандидатите да имат регистрация в СЕУ. Всички кандидати, които нямат регистрация към момента на подаване на заявление, следва да се регистрират. Допълнителна информация за начина на регистрация и функционалностите на СЕУ са публикувани като видео ръководства тук.

Указания за подаване на заявления за одобрение на оперативни програми в СЕУ чрез квалифициран електронен подпис

Подробна информация за образци на документи, законодателство и др., приложими за оперативните програми в двата сектора, е качена на уебсайта на ДФ „Земеделие“.

TOP