Удължен е крайният срок за подаване на проекти за втория етап за изграждане на „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

Удължен е крайният срок за подаване на проекти за втория етап за изграждане на „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

До 19 януари 2024 година е удължен крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ през Информационната система за Механизма ИСУН 2020. За да преминат към този втори етап на кандидатстване, училищата вече трябва да са получили одобрена и подписана от директора на Национален STEM център Концепция по процедура BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“.

Училищата, които все още са в етап на оценяване по първата процедура (BG-RRP-1.017), биха могли да използват времето за оценка за запознаване с информационните материали и подготовка за следващия етап на кандидатстване (BG-RRP-1.015):

Документи за кандидатстване и информация

Обучение за попълване и подаване на формуляр за кандидатстване и ИСУН – 05 Юли 2023 г.

Обучение за подготвка и провеждане на обществени поръчки и работра с ЦАИС ОЕП – 07 юли 2023 г.

TOP