20 октомври – Европейски ден на статистиката

20 октомври - Европейски ден на статистиката

На 20 октомври се отбелязва Деня на европейската статистика. Той е иницииран през 2016 година от Европейския статистически консултативен комитет и се подкрепя от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.

Осмият Европейски ден на статистиката ще се проведе под мотото „Статистика за по-добро развитие в един бързо променящ се свят“. С това събитие европейската статистическа общност цели да повиши осведомеността на европейските граждани за значението, стойността и силата на официалната статистика като инструмент, който подпомага взимането на информирани решения, оценката на напредъка в ключови сфери, анализа на най-належащите нужди и предизвикателства и формирането на визия за бъдещето в един динамично променящ се свят.

Ето и четири инфографики от изминалата година, изготвени от Представителството на Европейската комисия в България по данни на Eurostat.

България е третият най-голям износител на ски и дъски за сноуборд в ЕС

Това сочат данните от проучването на Eurostat за 2021 г. За същия период в ЕС са произведени общо 3.6 млн. чифта ски и сноуборд дъски.

Най-големите износители сред страните членки са:

  • Австрия (2 029 000 чифта ски и дъски за сноуборд);
  • Франция (648 700);
  • България (630 800, което е с 12% повече спрямо 2020 г.).

Основният дял от продукцията, която се изнася извън ЕС, е предназначена за пазарите в САЩ (41%), Канада (14%) и Норвегия (13%).

Кога младите хора напускат дома на родителите си?

По данни на Eurostat за 2022 г., средната възраст, на която младите хора в ЕС напускат дома на родителите си, е 26,4 години. Най-рано предприемат тази стъпка младежите във Финландия (21,3 г.), а най-късно в Хърватия (33,4 г.).

В България поемаме по пътя към самостоятелния живот на 30,3 години, като първи на тази крачка се решават жените. Сходна е ситуацията и във всички останали държави членки. Средно за ЕС, жените се изнасят от жилището на родителите си с 2 години по-рано от мъжете.

Дял на жените сред работещите като ИКТ специалисти

България е на първо място в ЕС по дял на жените, работещи като специалисти по информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Те представляват 28,9% от всички работещи в сектора у нас.

За сравнение, средното ниво за Съюза е 18,9%.

По данни на Eurostat през 2022 г. над 9 млн. души в ЕС са работили като ИКТ специалисти – общо 4,6% от заетите европейци. Лидер по този показател е Швеция с 8,6%.

За същия период над 120 000 българи са били заети в ИКТ сектора, което затвърждава тенденцията за значителен ръст на дела на специалистите в тази сфера в страната ни – от 2,2% през 2011 г. до 3,8% през изминалата година.

България е най-големият производител на слънчогледово семе в ЕС за 2022 г.

По данни на Евростат през миналата година страната ни е произвела 2,117 млн. тона, което се равнява на 23% от цялата продукция в Съюза. В топ 3 на най-големите производители попадат също Румъния и Франция.

Общо над 9 млн. тона. слънчогледово семе са произведени в ЕС за същия период.

TOP