Конкурс за Годишните награди за социално отговорен мениджмънт

Конкурсът за Годишните награди за социално отговорен мениджмънт на МТСП е отворен

За трета поредна година Министерството на труда и социалната политика организира конкурс за Годишните награди в областта на корпоративната социална отговорност – „Социално отговорен стратегически мениджмънт“. И тази година кандидатите ще се състезават в три категории: общество, околна среда и човешки ресурси.

Конкурсът има за цел да отличи частни работодатели, административни структури и граждански организации, които прилагат прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики. Чрез него се цели да бъдат популяризирани добрите практики в корпоративната социална отговорност, които водят до по-добро качество на живот и подпомагат социалното и икономическото развитие на обществото. Организирането на конкурса е в изпълнение на приоритета на Министерството на труда и социалната политика да насърчава устойчивото прилагане на прозрачни и социално отговорни управленски практики от бизнеса, публичната администрация и неправителствения сектор. През 2022 г. за годишните награди се състезаваха над 50 проекта – над два пъти повече в сравнение с първото му издание.

Приемането на кандидатурите започна на 20 октомври 2023 г. и ще продължи до 20 ноември 2023 г. Кандидатства се чрез попълване на формуляр, който може да изтеглите тук. Попълнените формуляри за кандидатстване се изпращат на електронен адрес CSR_awards@mlsp.government.bg.  

Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 – 2023

Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 12 декември 2023 г.

TOP