През 2022 г. производството на вино в Евросъюза достига 16,1 милиарда литра

През 2022 г. производството на вино в Евросъюза достига 16,1 милиарда литра

По данни на Евростат през 2022 г. в Европейския съюз са продадени 16,1 милиарда литра вино (включително пенливо вино, портвайн и гроздова мъст).

Първите три най-големи производители държат 83% от цялото винопроизводство. Това са Италия и Испания – и двете държави са произвели по 5 милиарда литра или 62% от продажбите, и Франция  – 3,4 милиарда литра (20%). Сред другите производители, които надвишават 1% от общото количество в ЕС се открояват Германия (4%), Португалия (над 2%) и Унгария (под 2%).

Италия е водещият износител на вино през 2022 г.

През 2022 г. държавите членки са изнесли 7,2 млрд. литра вино. Почти половината от това количество (3,2 милиарда литра, 44%) е изнесено за страни извън Евросъюза. По-голямата част от износа е бил предназначен за Великобритания (23%), следвана от Съединените щати (22%), Русия (9%) и Канада (6%).

Водещ износител на вино е била Италия (2,2 милиарда литра или 30% от износа). След нея се нареждат Испания (29%) и Франция (19%).

TOP